Alexander Techniek Opleiding Nederland

Read in English

ATON

Game with two chairs

Op deze site vindt u informatie over de opleiding tot docent Alexandertechniek en over individuele lessen in de Alexandertechniek aan de Alexander Techniek Opleiding Nederland (ATON) in Amstelveen.

Opleiding tot leraar

Het doel van de opleiding is het opleiden van studenten tot leraren in de Alexander Techniek. Daarnaast is het mogelijk om de opleiding tijdelijk te bezoeken voor verdieping in de techniek, zonder dat men de ambitie heeft om leraar te worden. Ook biedt ATON maandelijks een bijscholingsbijeenkomst voor afgestudeerde leraren in de Alexander Techniek.

Het opleidingsprogramma stelt de student in staat zelfstandig, met vertrouwen en op een explorerende en open manier les te geven.

Als afgestudeerde van de Alexander Techniek Opleiding Nederland (ATON) krijg je een diploma dat je het recht geeft om de Alexander Techniek aan anderen te onderwijzen. Het volgen van de opleiding betekent ook dat je je serieus wilt verdiepen in je persoonlijke ontwikkeling. Het diploma is erkend door de Nederlandse beroepsvereniging van leraren in de Alexander Techniek (Nevlat) en de internationale zusterverenigingen: Alexander Technique Affiliated Societies (ATAS). ATON is tevens geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) als private onderwijsinstellingen die beroepsonderwijs aanbiedt (zie ook onder kosten).

Leerproces

Vanuit het werken aan jezelf, zowel op de opleiding als daarbuiten ontdek je steeds meer van de principes van de Alexander Techniek. Ook ATON verdiept en ontwikkelt haar lesmethode met behulp van de eigen leerervaringen van de docenten. Door verschillende docenten (niet te veel) in te zetten leer je de Alexander Techniek vanuit verschillende praktijkervaringen kennen en leer je wat de Alexander Techniek op diverse terreinen (algemeen, psychisch en fysiek, vanuit diverse beroepen en bezigheden) allemaal te bieden heeft. Je krijgt een sterke basis om je na de opleiding in de breedte verder te oriënteren en te ontplooien.

Impact

Tijdens de 3-jarige opleiding ben je fysiek en mentaal, maar ook emotioneel en spiritueel in de weer. Je zult niet de eerste zijn die kleinere of grotere veranderingen meemaakt op een of meerdere van deze gebieden.

Intensief

Tijdens dit intensieve veranderingsproces heb je veiligheid en ondersteuning nodig om bij de principes van de Alexander Techniek te kunnen blijven. Je mag rekenen op persoonlijke aandacht voor je eigen proces.

Groepsgrootte

Persoonlijke aandacht is essentieel om Alexander Techniek goed te onderwijzen. Daarom kiest ATON voor een kleine school. De groep studenten (eerste-, tweede- en derdejaars samen) bestaat uit maximaal twaalf personen.

Game met een menselijke pyramide, in opbouw

Het docententeam

De verhouding docent-student is minimaal 1 op 5. Het docententeam bestaat uit drie leidinggevende docenten. Ons team wordt aangevuld door leraren uit ons netwerk en net-afgestudeerden. Verder zijn er regelmatig gastdocenten uit binnen- en buitenland, vaak met een specialisatie. Denk aan zang, anatomie, muziek, theater, zwemmen, hardlopen of acrobatiek.

Ontwikkelingen Alexander Techniek in de praktijk

ATON volgt nauwlettend de ontwikkelingen op het gebied van de Alexander Techniek door deelname aan landelijke en internationale bijeenkomsten. De docenten werken onderling met elkaar in regelmatige bijeenkomsten, ook met afgestudeerden en andere collega's, aan verdieping en uitwisseling van ervaring in het lesgeven. ATON houdt voeling met de toepassing van Alexander Techniek in de praktijk, bijvoorbeeld op het conservatorium.

Over Alexander Techniek Opleiding Nederland

Alexander Techniek Opleiding Nederland (ATON) is opgericht in 1987 na goedkeuring van de Engelse beroepsvereniging: The Society of Teachers of the Alexander Technique (STAT). Sinds 2003 valt ATON onder het toezicht van de Nederlandse beroepsvereniging: (NeVLAT).Zie www.nevlat.nl voor meer informatie over de beroepsvereniging

De NeVLAT onderhoudt contacten met andere zusterverenigingen in de wereld over de kwaliteitseisen aan de opleidingen. Met name de Engelse beroepsvereniging (STAT) heeft aan de basis gestaan van het opleidingsbeleid. De algemene regels die door STAT zijn ontwikkeld zijn door alle internationale zusterverenigingen overgenomen.

Heb je vragen? Neem gerust contact op, we geven je graag antwoord.

Voorbeeld van het werken aan de “procedures”

Toelating, opzet en kosten

Ben je gemotiveerd om de opleiding tot Alexander Techniek leraar te volgen en te gebruiken voor je persoonlijke vorming? Ben je minimaal 21 jaar oud en heb je voldoende (minimaal 15 lessen) recente ervaring met de Alexander Techniek? Dan willen we je graag beter leren kennen.

Toelating tot de opleiding

In eerste instantie zullen we je uitnodigen om 3 á 4 dagen op de opleiding te komen proeven, vervolgens bestaat de toelatingsprocedure uit een persoonlijk gesprek, enige privé lessen en het invullen van een vragenformulier. Daarna bepalen we samen met jou of ATON inderdaad de juiste plek is voor jou. Is ATON de juiste plek dan vragen wij je een overeenkomst te tekenen.

Meertalig onderwijs

Mede door internationale gastdocenten, Engelstalige boeken en artikelen en het feit dat we ook buitenlandse studenten opleiden, is de voertaal zowel Engels als Nederlands.

Inhoud van de opleiding

De opleiding duurt drie jaren, elk van 35 weken en bestaat voor 80% uit praktisch Alexanderwerk en 20% theorie. We werken vier dagen per week van 9:00 tot 12:30 uur. Deze intensiteit en continuïteit verhogen de effectiviteit van de techniek en de verdieping die je bereikt.

Het eerste jaar staat in het teken van het leren denken en functioneren vanuit de Alexander Techniek principes. Voordat je leert op anderen te werken, doorgrond je de basis van de techniek.

In het tweede jaar verfijn je zowel je eigen ontwikkeling als de manuele vaardigheden en fysieke procedures van de Alexander Techniek.

In het derde jaar integreer je wat je het eerste en tweede jaar hebt geleerd tot het zelfstandig werken op medestudenten en anderen.

Dagprogramma

De vaste onderdelen van het dagprogramma zijn gericht op de basisvaardigheden van de techniek:

Aanvullingen op het vaste dagprogramma zijn, onder andere:

Moderation

Studenten krijgen in hun 6e en 9e trimester bezoek van een moderator. Dit is een leraar van buiten de opleiding met jarenlange opleidingservaring. Met een onafhankelijke blik, geeft de moderator studenten belangrijk inzicht in hun persoonlijke ontwikkeling in de techniek en als toekomstig leraar. Studenten kunnen met vragen over het opleiden terecht bij de moderator.

Kosten

€ 7.500,- per jaar. Betaling per trimester (€ 2.500,-) is mogelijk. Wijzigingen voorbehouden.

ATON is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en mag daarom de BTW vrijstelling onderwijs toepassen.

Zie www.crkbo.nl

Heb je vragen? Neem gerust contact op, we geven je graag meer uitleg.

Op deze site vind je ook meer informatie over individuele lessen volgen in de Alexander Techniek

De docenten

Arie Jan Hoorweg is oprichter en directeur van Alexander Techniek Opleiding Nederland.

Ik volgde de driejarige dagopleiding Alexander Techniek in Londen van 1975 tot en met 1977 bij Walter* en Dilys Carrington. Na mijn opleiding gaf ik tien jaar lang privélessen en startte in januari 1987 de opleiding voor leraren in Nederland.

Naast mijn werk als docent op de opleiding, geef ik ook jaarlijks les op verschillende opleidingen in Zuid-Amerika. Verder geef ik privéles in Amstelveen (thuis), Alkmaar en Utrecht. In Alkmaar werk ik samen met een psycholoog en veelal met mensen met bijv. burn-out. In Utrecht vormen we met 4 collegea het Utrechts Alexander Techniek Instituut voor Musici, alwaar we veel aan conservatorium studenten les geven in de Alexander Techniek. De A.T. is opgenomen in het curriculum van het Utrechts Conservatorium. Regelmatig geef ik workshops en projectmatig werk ik ook met dansers.

* Walter Carrington volgde de opleiding bij, F.M. Alexander van 1936 tot 1939. Hij was assistent van Alexander tot diens dood in 1955 en nam daarna de leiding over.

Anna Koolen is sinds juli 1999 als docent verbonden aan AlexanderTechniek Opleiding Nederland

Ik help mensen en organisaties graag hun bezieling/passie en richting terug te vinden door te leren stoppen met ongerichte ‘spierkracht’ oftewel de discipline van moeiteloosheid in praktijk te brengen. Mijn werkwijze is gebaseerd op de Alexander Techniek. Daarnaast heb ik veel ervaring met diverse psychologische technieken over kwaliteiten, omgaan met verschillen en empowerment, spirituele visies, meditatie- en visualisatietechnieken.

Mijn achtergrond: Meer dan 25 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer o.a. in de rollen van: beleidsadviseur, schrijver en projectleider (bij GGZ, Overheid en Zelfhulp), trainer persoonlijke- en/of team coach. Ik geef les als Alexander Techniek leraar sinds 1999 in mijn praktijk in Rosmalen en op locatie.

Wilberd Bakker studeerde in 2000 af aan de Alexander Techniek Opleiding Nederland.

Ik studeerde in Amsterdam wiskunde aan de VU en zang aan het Sweelinck conservatorium. Naast het geven van wiskundeles zong ik tien jaar in het Nederlands Vocaal Ensemble en dirigeerde ik diverse koren. Ik geef les in Alexander Techniek aan het conservatorium in Utrecht en in mijn privé praktijk te Deventer. Zie ook www.eristijd.nl

Over Alexander Techniek

One has to make a change in the manner of use to raise the standerd of general functioning. - F.M. Alexander (1869-1955)

F. M. Alexander

De Alexandertechniek dankt haar naam aan de grondlegger ervan, de Australiër F.M. Alexander. Alexander werkte als voordrachtskunstenaar totdat hij door stemproblemen niet meer zijn werk kon doen. Geen arts wist hem wegwijs te maken met dit probleem, anders dan rust te nemen, hetgeen niet hielp. Hierdoor ging hij zelf onderzoeken wat er mis was en wat hij zelf kon doen om dit te verhelpen, en kwam zo op empirische wijze tot zijn bevindingen. Hieruit ontstond zijn psychisch-fysieke reëducatieve methode.

Alexander begon in de jaren negentig van de 19e eeuw les te geven in zijn techniek. Zijn ervaring en kennis zijn dankzij de generatie die met hem heeft samengewerkt, aan ons doorgegeven en in de afgelopen eeuw sterk verrijkt.

In Nederland is de methode vooral bekend bij musici, podiumkunstenaars, etc. Op wetenschappelijk niveau wijdde de Nederlandse Nobelprijswinnaar Nicolaas Tinbergen een goed deel van zijn rede bij de aanvaarding van de nobelprijs voor Fysiologie en Medicijnen aan de techniek.

Individuele lessen

Alexander had found a method applicable to most common problems of daily life: the problem of habitual misuse of the self, of thoughtlessness. — Walter Carrington MSI 1996

Van een verloren/verminderde psychisch/fysieke balans naar moeiteloos bewegen

Vaak raken we zo gevangen door het snelle en drukke leven dat we nauwelijks meer tijd besteden aan onszelf. Dit leidt ertoe dat we pas (te) laat doorkrijgen wanneer ons lichaam letterlijk gebukt gaat óf lijdt onder stress en/of overbelasting.

Kleine kinderen reageren en bewegen efficiënt en op een natuurlijke manier. In de loop der jaren kan de efficiënt werkende coördinatie tussen de samenwerkende balansmechanismen (lees: denken, willen en voelen) uit evenwicht raken en daarmee raakt het bewegingsapparaat zijn subtiele werking c.q. het gestuurd worden, kwijt. De ogenschijnlijke moeiteloosheid van het bewegen bij kleine kinderen kan geleidelijk afnemen en ongemerkt veranderen in een stijver bewegen, wat we wel zien bij volwassenen. We krijgen deze coördinatie met de daarbij behorende subtiele spieractiviteiten/sturing niet terug door bijvoorbeeld meer te oefenen of beter ons best te doen. Want dat houdt in, versterken van de aanwezige manier van reageren in processen als denken, willen en voelen (het gebruik van ons zelf) welke ons reeds in de problemen heeft gebracht. Hierdoor verandert er feitelijk weinig.

Alexander ontdekte dat onze (automatische) reacties de ingang zijn om subtiel samenwerkende mechanismen ongehinderd te laten werken. Wanneer we niet ons best proberen te doen, krijgen onze reacties op impulsen (van binnen uit en van buiten ons) de ruimte om efficiënt te werken. Ondersteuning van het lichaam en beweging gebeurt dan ogenschijnlijk moeiteloos. Via de techniek die Alexander ontwikkelde, krijgt ons lichaam de oorspronkelijke mogelijkheden van de subtiel samenwerkende balansmechanismen terug. Zo gaan we meer genieten van vrijer en lichter bewegen.

Wat leer je?

Alexander Techniek lessen zijn gebaseerd op eenvoudige, maar diepgaande principes. Je werkt aan bewuste coördinatie in actie. De leraar leert je te stoppen met onmiddellijke, niet ter zake doende en vaak onbewuste fysieke en/of mentale reacties, zodat er ruimte komt voor bewuste aansturing van je lichaam c.q. jezelf.

De techniek leert je bewuste en constructieve controle te krijgen over het gebruik van jezelf. Je leert oorzaken van klachten op een nieuwe manier aan te pakken. Je fixeert je niet op de klacht, maar richt je aandacht op het ontleren van niet ter zake doende reacties of inefficiënt gebruik van je spieren, in allerlei situaties. De handen van de leraar spelen hierbij een belangrijke rol door je duidelijk te laten ervaren dat je door mentale ruimte te creeëren, vervolgens kan kiezen om de gangbare, vaak vastgeroeste (bewegings)patronen te voorkomen opdat ze niet ontstaan. Ook de verbale instructies helpen bij dit proces.

Welk resultaat mag je verwachten?

Een aantal positieve gevolgen: voorkoming van onnodige/onjuiste reacties , waardoor je meer keuzevrijheid verkrijgt in hoe je wilt zijn met een daarbij passend efficiënter gebruik van je spieren (passend bij elke beweging),

Leerlingen ervaren na een aantal lessen meer rust in zichzelf, ook tijdens spannende momenten. Leerlingen die een tijdje bezig zijn krijgen vaak te horen dat het lijkt of ze zijn gegroeid! Figuurlijk, omdat de Alexander Techniek een verandering teweeg brengt in hoe je in het leven staat, een ander bewustzijn geeft. Letterlijk, omdat de Alexander Techniek onnodige verkorting van spieren in het lichaam voorkomt of oplost. De meeste mensen waarderen de Alexander Techniek omdat men zelf, actief eigen verantwoordelijkheid kan nemen voor het eigen welbevinden.

Voor wie is Alexander Techniek?

De Alexander Techniek is voor iedereen die geïnteresseerd is in efficiënter reageren en bewegen. Voor mensen die hun nek-, rug- en schouderklachten of andere klachten hebben wanneer die veroorzaakt zijn door verkeerde gewoonten, overbelasting of stress.

Mensen die vanuit hun dagelijks leven of beroep eenzijdige of subtiele bewegingen moeten maken, vinden in de Alexander Techniek een goede ondersteuning. Zo bereiken muzikanten, dansers en acteurs, via de Alexander Techniek een perfectionering van hun reactie- en bewegingspatronen die ze door harder en meer te oefenen niet altijd zouden bereiken.

Evenzo bereiken mensen met fysiek zware beroepen dat ze met minder en met beter aangestuurde spierkracht minder fysieke klachten hebben.

Voor mensen met psychische klachten zal de Alexander Techniek via de efficiëntere fysieke weg meer psychische rust kunnen brengen. (We claimen geen psychologie te bedrijven)

Lessen Alexander Techniek.

Lessen Alexander Techniek hebben het meeste effect op individuele basis. Je leert de techniek door de handen van de leraar in combinatie met verbale instructies. In eerste instantie bereik je resultaat door de Alexander Techniek te ondergaan en te ervaren. Herhaling is nodig om gewoontepatronen te doorbreken. Gaandeweg merk je dat de principes doordringen in je dagelijkse bezigheden.

Meestal is er na een demonstratie les of enkele lessen al een verschil merkbaar. Voor een langduriger en blijvend effect heb je een serie van 20 tot 50 lessen nodig.

Na deze serie lessen kun je zelf de principes uit de Alexander Techniek blijven toepassen in je leven. Naar behoefte kun je daarna een losse les volgen om de principes bewust te blijven.

Wat zijn de kosten?

Een les kost tussen de € 30,- en € 60,- (inclusief btw) afhankelijk van de tijdsduur (30-60 minuten).

Wil je een les boeken of heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Voor een overzicht van leraren in Nederland of elders in de wereld:

Op deze site vind je meer informatie over de opleiding tot Alexander Techniek leraar.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op, we geven je graag meer uitleg

Meer Informatie

Boeken geschreven door F.M. Alexander:

“Man’s Supreme Inheritance”

F.M. Alexander

ISBN 09525574-0-1

Constructive Conscious Control of the Individual

F.M. Alexander

ISBN 0575-03938-8

The Use of the Self by F.M. Alexander

ISBN 0-575 03720-2

The Universal Constant in Living

F.M. Alexander

ISBN 0-9525574-4-4

Meer boeken: www.alexandertechnique.com/bookshop

Rugpijnonderzoek: http://www.nevlat.nl/wp-content/uploads/2011/09/bmj-article.pdf

Beroepsvereniging Nederland: **NeVLAT **

www.alexandertechniek.nl

Beroepsvereniging Engeland: STAT

www.stat.org.uk

Zusterverenigingen: ATAS

www.alexandertechniqueworldwide.com

Bekijk ook eens deze video’s over de Alexander Techniek van DavidReedMedia op YouTube

Bekijk ook eens deze video over de Alexander Techniek op YouTube

Contact

Situering

De school is gehuisvest in een rustige en groene Amstelveense wijk tegen Amsterdam aan. Met openbaar vervoer en auto (gratis parkeren) is zij makkelijk te bereiken.

Adres

Straat van Gibraltar 34 1183 GW Amstelveen

Telefoon: + 31(0)20-645 29 16 Stuur ons een e-mail

Openbaar Vervoer:

Vanaf station Amsterdam Zuid/WTC tram 5 richting Amstelveen (Binnenhof), uitstappen bij halte Zonnestein.

Auto:

A9 afslag Ouderkerk a/d Amstel afrit 4, of afslag Amstelveen afrit 5.

Routebeschrijving / Directions

Kaart

View Larger Map